Οργανόγραμμα

Η σταδιακή ανάπτυξη της Π.Ι.Κ ΑΒΕΕ στον τομέα που δραστηριοποιείται σε συνδυασμό με τη θέληση για την καλύτερη δυνατή οργάνωση της καθημερινής της λειτουργίας, έτσι ώστε να εξασφαλίζεται το υψηλό επίπεδο των παρεχόμενων από αυτήν υπηρεσιών, είχαν ως αποτέλεσμα το σχεδιασμό ενός σύγχρονου μοντέλου διοίκησης και οργάνωσής της εταιρείας μας.

Ακολουθεί το διοικητικό οργανόγραμμα της Π.Ι.Κ ΑΒΕΕ:

 

ΔΙΟΙΚΗΣΗ

ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ – ΤΜΗΜΑ MARKETING – ΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ – ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ – ΤΜΗΜΑ ΠΩΛΗΣΕΩΝ – ΑΠΟΘΗΚΗ – ΔΙΑΝΟΜΗ

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart