Κοινωνικά Υπεύθυνη Εταιρεία

Με μακρά πορεία και διαδρομή στο χώρο που δραστηριοποιείται, αρχές και αξίες να διέπουν την καθημερινή της λειτουργία και τις σχέσεις της με προμηθευτές, συνεργάτες και φυσικά το προσωπικό της, η Π.Ι.Κ ΑΒΕΕ είναι μία εταιρεία με ξεκάθαρη κοινωνική ευαισθησία, δίνοντας έμφαση στο σεβασμό προς τον άνθρωπο, την κοινωνία εν γένει και ειδικότερα αυτή στην οποία αναπτύσσει τις δραστηριότητες, καθώς και το περιβάλλον.

-Σεβόμαστε φροντίζουμε και αντιμετωπίζουμε με συνέπεια και ειλικρίνεια στις καθημερινές μας σχέσεις τους ανθρώπους. Τους προμηθευτές μας, τους συνεργάτες μας, τους ανθρώπους που αποτελούν το προσωπικό της εταιρείας μας, την «ομάδα» μας.

-Ενεργούμε ως νόμιμοι πολίτες, σεβόμαστε την έννομη τάξη και καλύπτουμε τις υποχρεώσεις μας απέναντι στην πολιτεία.

-Φροντίζουμε, ώστε οι συνεργάτες μας να μοιράζονται με εμάς το ίδιο όραμα και τις ίδιες αξίες.

-Ως εταιρεία που διακινεί ποτά, τρόφιμα και προϊόντα ξηρού φορτίου μεταξύ άλλων, φροντίζουμε έτσι ώστε η διάθεσή τους από εμάς στους συνεργάτες μας, σε κάθε στάδιο της, να γίνεται με τρόπο που να εξασφαλίζει την ιδεατή συντήρησή τους.

-Υποστηρίζουμε στο μέτρο του δυνατού δράσεις και ενέργειες με κοινωνικό χαρακτήρα που λαμβάνουν χώρα στον τόπο μας.

-Δημιουργούμε τις προϋποθέσεις που έχουν ως αποτέλεσμα η επιχείρησή μας να λειτουργεί καθημερινά με τον απαιτούμενο σεβασμό και την ευαισθησία προς το περιβάλλον και στοχεύουμε στη βέλτιστη διαχείριση των υδάτινων και ενεργειακών πόρων, των στερεών, υγρών και αερίων αποβλήτων.

-Φροντίζουμε έτσι ώστε το 95% των απορριμάτων από την καθημερινή λειτουργία μας να ανακυκλώνεται.

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart