Αναβάθμιση της πυρασφάλειας των εγκαταστάσεών μας

Ολοκληρώθηκαν με επιτυχία αυτές τις ημέρες, υπό την επίβλεψη αρμόδιου μηχανικού, οι εργασίες κατασκευής πυράντοχων χωρισμάτων στο υπόγειο των εγκαταστάσεών μας, που είχαν ως σκοπό την αναβάθμιση των επιπέδων ασφαλείας των εγκαταστάσεών μας, έτσι ώστε να ανταποκρίνονται και στα πλέον αυστηρά στάνταρ.

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart